Marian Burguès
Sabadell del meu record
Joan Sallent, Impressor
1929

"Recordo que els serradors de taulons eren tots francesos. Rojos, peluts, amb anelles d'or a les orelles; anaven a parells, amb la consegüent serra grossa, i a cal Bonic (carrer de Sant Domingo, ara del Dr. Puig) gairebé hi eren tot l'any. Un d'ells dalt de la torada i un altre a baix; després d'haver-la senyalada amb un cordill brut de mangra, el de sota, que duia un barretot que li tapava els ulls, vinga fer la va i ve fins arribar al capdavall del senyalat. Serradors, esmolets, paraigüeros, tots eren 'gavatxos', com els dèiem." (p. 45-46)

"El carrer de St. Domingo era un dels millors d'aquell temps. Tothom hi sabia. Sense l'estanc del Pep Coix -cobrador de contribucions, de més a més-, hi havia l'estudi del Sr. Jaume, mestre de nit del Casino Liberal Esparterista; hi vivia també el potentat D. Pere Turull; a ca la Camil·la (casa de banys); el corretger més important de Sabadell, i a cal viudo Manic, empresari d'obres." (p. 46)

"Els estancs, els delmes i les primícies. Un dels primers estancs fou el d'En Pep Coix, al carrer de Sant Domingo (ara Dr. Puig). Sense el tabac, a l'estanc també s'hi venia la sal de les salines de Cardona, propietat del Duc de Medinaceli, gran d'Espanya. No cal dir que, essent estancada la sal, es pagava cara en relació amb el valor monetari d'aquell temps: a sis quartos la lliura, que no era pas poc. En Pep Coix tenia també a son càrrec la cobrança de les contribucions. I no cobrava delmes i primícies perquè eren abolits de feia alguns anys. Els delmes i primícies foren trets de la llei contributiva per Mendizábal, emprò els pagesos de la nostra vila els pagaren fins molt temps després d'haver-los-en alliberat aquell gran ministre." (p. 50-51)

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

Segle XVI: "En els varis acensaments d'aleshores, tant de la casa dels Calders com del municipi, ja es van donar terres de la part de Ponent del Raval de Fora, i dels carrers de Sant Domènec [avui, Doctor Puig] i Sant Joan, però sembla que l'edificació en aquests llocs no va començar fins la centúria vinent." (p. 214)

Segle XVII: "Igualment va començar a formar-se el de Sant Domènec amb les cases que es van aixecar en terrenys de la família Calders, en la partida que termenava amb el camí de Polinyà, que fou anomenada del Camí dels Ametllers dels Senyors de Calders. Aquestes cases eren, ja, a part de llevant de l'actual carrer de Sant Domènec, innominat aleshores." (p. 249)

Segle XVIII: L'any 1772: "A més, per aquesta banda de la població es completava el carrer que havia d'anomenar-se en el segle XIX de Capellans i de Sant Domènec..." (p. 277)

Primer quart del segle XIX: "El carrer de Capellans era el de Sant Domènec o del Dr. Puig. Aquest nom el devia crear el poble a fi que jugués amb el de Caputxins, que era el títol del carrer del Convent." (p. 299)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Bonaventura Puig i Ferrer Sabadell, 1822 - 1908

Un cop acabats els estudis escolars, va estudiar a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, on es llicencià l'any 1847. Durant més de 60 anys exercí la medicina a la nostra ciutat i participà també en moltes activitats ciutadanes i culturals. L'Ajuntament de Sabadell demanà al govern que li concedís la Creu de la Beneficència, però no li fou atorgada perquè els seus mèrits no eren prou recents. El 1901 se li volia dedicar el carrer de les Comèdies, cosa que no es féu per l'oposició d'Antoni Borgonyó, que deia que era millor dedicar-li el primer carrer que s'obrís a la ciutat. El 14 d'abril del 1910 es canvià el nom del carrer de Sant Domènec pel de Doctor Puig per evitar la repetició amb el carrer del mateix nom a la Creu Alta, agregada feia poc."