Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Antoni Casanovas i Bosch Sabadell, 1795 - Barcelona, 1867

"Fou alcalde en diverses ocasions. Empresari tèxtil, fou creador d'un dels més puixants establiments que hi va haver a Sabadell, l'anomenat vapor de Can Rovira, del carrer de la Concepció. El 1863, junt amb altres empresaris, va crear l'Institut Industrial de Sabadell. Va ser un dels promotors de la creació d'un teatre a la ciutat, construït on ara hi ha el cinema Principal. El 1859 va erigir al carrer de Sant Antoni el casal que posteriorment hauria de servir d'estatge al jutjat de primera instància, a la Caixa d'Estalvis, a l'Escola Industrial i, ara, al Museu d'Història. El 1868 s'obrí el carrer de Casanovas".

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell

Tercer quart del segle XIX: "En el districte quart, a la banda deçà la via, s'havien fet els carrers de Turull i Casanovas..." (p. 371)

"...van ésser els homes que en 1874 formaven la Comissió de Foment del Centre Industrial, que van demanar, en 25 d'abril, que es perpetuessin en noms urbans els dels grans sabadellencs que havien acabdillat el moviment de la indústria que havia fet créixer la vila. I proposaren tres noms d'aquests: els de Turull, Casanovas i Duran." (p. 373)

"En 1859 el fabricant Antoni Casanovas va erigir al carrer de Sant Antoni l'espaiós i digne casal que havia de servir, amb el temps, de residència al Jutjat de 1a. Instància, Caixa d'Estalvis, Escola Industrial, i ara al nostre Museu." (p. 374)

Altres fonts bibliogràfiques

Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984