Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"Si aquests noms s'han perdut, en canvi, l'any 1199 en trobem dos que coneixem prou bé: Can Alzina (Olzina, aleshores) i Can Mimó. Tot això fa suposar que la més gran part dels masos actuals aquell temps existien, i encara n'hi havien d'altres que el decurs de les èpoques ha anorreat." (p. 87)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
1995

"Ca n'Alzina

Masia encara existent, mitja del terme de Sabadell, mitja del terme de Polinyà, a l'est del Poblenou de la Salut. Aquest mas del segle XI és conegut des del 1199 amb el nom d'Otsina, que passà a Olzina i d'aquí a Alzina. Els Alzina tingueren una important vida política, principalment durant els segles XVII i XVIII. Destacà en Francesc Alzina a la Guerra del Francès, el qual fou conegut més popularment com a guerriller Alzina."

Altres fonts bibliogràfiques

Lluís Fernàndez
Itineraris pel rodal de Sabadell
Unió Excursionista de Sabadell
2004