Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
1932

"Ens recorden aquesta època les belles i grans fàbriques que s'aixecaren. En 1876 Jaume Molins bastí la del carrer Maria Lluïsa Fernanda; en el qual Mateu Brujas inicià, l'any següent, la construcció de la seva esplèndida casa i fàbrica annexa;" (p. 400)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Mateu Brujas i Romeu Sabadell 1834-1903

Industrial tèxtil. Acabats els estudis escolars i superiors, es va iniciar en el treball tèxtil, a la vegada que feia estudis sobre teoria tèxtil. A l'edat de 26 anys es va establir pel seu compte i creà una indústria que amb els anys es va anar engrandint. Fabricà per primera vegada a la península el teixit anomenat xeviot. Fou tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sabadell i encarregat de les obres públiques de la regidoria de Foment. Fou distingit amb la Gran Creu d'Isabel la Catòlica pels seus mèrits en el terreny industrial i social. Fou famosa la fàbrica amb casa annexa que construí a la darreria del segle passat, anomenada popularment ca la Patoia, la qual constituïa un conjunt molt característic del Sabadell vuitcentista."

Altres fonts bibliogràfiques

Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984