Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

Entre el 1850 i el 1859: " El barri cinquè obtingué els nous carrers de les Valls, Bolsós (que anava de la Plaça de l'Àngel al carrer de Sant Francesc), Carretera de Manresa, Hospital, Junqueres (ara Vilarrúbies) i Bufí." (p. 371)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Aleix Bofí i Llobet Matadepera, 1780 ? - Sabadell, 1866

Pagès provinent de Matadepera que s'instal·là a Sabadell amb tota la seva família l'any 1846. Juntament amb el seu fill Josep varen construir quatre cases i dues quadres en una peça de terra contigua al carrer de la Salut. Per aquesta raó, quan s'obrí el nou carrer davant d'aquestes cases el 1856, l'Ajuntament li donà el nom de Bofí."

Altres fonts bibliogràfiques

Arxiu Històric de Sabadell
Manual Francesc Viladot
E.425