Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

Entre 1850 i 1859: "El barri segon va ésser afavorit de major creixença i en ell van iniciar-se els carrers de la Travessia del Safareig, Padilla [avui, Avellaneda], Mendizábal (en el cas que no fos el carrer de Serola, que ja de l'altra època ens és conegut), Mina i Torrijos, per la banda de Ponent..." (p. 370)

"En aquest any [1855], a 1 de setembre, l'Ajuntament progressista d'Antoni Casanovas va fer aquella reforma, que dèiem, dels noms populars en els carrers nous i va imposar-hi els dels herois de la llibertat espanyola, [...] I així es donaren els noms: [...] de Padilla al d'En Vicenç Moliner;..." (p. 372)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Antoni de P. Avellaneda i Manaut Sabadell 1895 - 1952

Escriptor, funcionari municipal i teòric tèxtil. Fou un dels fundadors de la revista 'Fulla Salau' i col·laborà, entre d'altres publicacions, a l'Almanac de les Arts', 'La Veu de Catalunya' i el 'Diari de Sabadell'. L'any 1922 entrà a l'Ajuntament com a funcionari. Dissenyà la bandera municipal i inicià una campanya de vacunació i tractament antiràbic en una època en què aquesta malaltia tenia una gran incidència. Fou un dels fundadors i col·laborador de l'Escola d'Orientació Professional, cofundador i membre de la Fundació Bosch i Cardellach i un dels fundadors de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell."

Altres fonts bibliogràfiques

Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984