Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

Primer quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc comprenia, en més de la Plaça, els carrers de sota l'església, el del Safaretx i el de l'Horta Novella que, en 1824, constava de 12 cases i s'havia format en aquest segle." (p. 299)

Segon quart del segle XIX: "El barri segon o de la Placeta de Sant Roc ha experimentat una grossa creixença. De 1824 a 1841 s'hi han format: el carrer de Sant Pere (així dit potser per relació al carrer de Sant Pau), el de Les Planes i el de Montserrat. Es parla, a més, del carrer de l'Horta Baixa, que deu ser el de Migdia. El carrer del Safareig [actualment Advocat Cirera] es diu ara del Safareig Vell, perquè ja n'hi ha un de modern al carrer de la Font Nova." (p. 331)

"Pels volts d'aquest temps va iniciar-se l'obra que havia d'unir els dos segles i coronar els esforços benèfics de la població: l'Hospital del Taulí. [...] En 1901 l'advocat sabadellenc, Josep Cirera i Sampere, va cedir per al nou Hospital, extensos terrenys de la seva propietat, al Taulí." (p. 386)

Antoni Bosch i Cardellach
Anales de la Villa de Sabadell - I
Fundació Bosch i Cardellach
1992

"1599. 13 Julio. En este año estaba comenzando el Hospital nuevo junto a los Estiradors; pero se vendieron los materiales acopiados, se deshizo lo hecho y reparó el viejo de la calle del Pedregar, tantas veces determinado venderse y hacer éste en la calle del Safreig. Aquí hallamos la primera mención de la calle del Safreig; pero el edificio de sus casas parece más moderno. Esto sería una hacera de márgenes dirigida al safreig." (212)

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Josep Cirera i Sampere Sabadell, 1849-1912

Advocat. Va fer la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona, on es llicencià i doctorà. Fou un dels fundadors del Banc de Sabadell, del qual posteriorment va ser secretari i més tard director. Fou cofundador i degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell. Entre altres càrrecs, ocupà el de jutge municipal, regidor de l'Ajuntament de Sabadell, diputat provincial i diputat a corts. L'any 1901 féu cessió d'extensos terrenys de la seva propietat per tal que fos construit l'Hospital del Taulí, que, amb els anys, es convertí en la Clínica de la Mare de Déu de la Salut."

Altres fonts bibliogràfiques

Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984