;

Cites documentals i fonts: c. de Pérez Moya

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Antoni Pérez Moya València 1884 - Barcelona 1964Mestre compositor, divulgador d'obres religioses i populars. Director i fundador de moltes corals i orfeons (coral de la presó cel·lular, de la casa provincial de la Caritat, de l'Orfeó de Sants, de l'Orfeó de la Universitat). Als 4 anys es va traslladar de València a Barcelona, i la seva tasca principal era a la baílica de la Mercè, on entrà d'escolà el 1895, passà a organista el 1902 i a mestre de capella el 1942. Compositor de la salve i l'himne de la Mare de Déu de la Salut, li fou atorgada la Creu d'Alfons el Savi. El 1960 se li dedicà un carrer a la Creu de Barberà que havia estat dedicat abans a Anselm Clavé."