Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"I encara, en 1862 el gran propietari Pere Oliver alçava en sa casa de la Rambla els admirables porxos, l'obra més sumptuosa amb què mai un particular hagués honrat la població. En ells es mostrava tota la senyorialitat catalana de la família. Desig de Pere Oliver era continuar els porxos fins els carrers del Jardí i Lacy. Causes estranyes a la seva voluntat privaren de realitat aquell generós pensament. I encara que avui no existeixin ja els Porxos, és de justícia dedicar un record al que fou el propietari sabadellenc que més sentí i complí com un deure del seu estat el d'embellir la població."

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Pere Oliver i Salt Sant Llorenç Savall, 1789 - Sabadell, 1869

Durant el període en què fou alcalde Josep Vidal i Campaneria, es donà a un carrer de la Creu Alta el nom d'Oliver, presumptament en homenatge a Pere Oliver. Fou un dels impulsors de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, de la qual fou el primer director (1859-1869). Fou alcalde de Sabadell (1853-1857). El 1862 féu construir uns porxos a la seva casa de la Rambla, que constituïren una de les obres més sumptuoses amb què mai un particular ha honorat la ciutat."

Altres fonts bibliogràfiques

Ricard Simó i Bach
100 sabadellencs en els nostres carrers
Editorial Ausa
1984