Josep Baqués

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Josep Gorina i Pujol Sabadell, 1850-1925

Industrial tèxtil. Començà a treballar al costat del seu pare en la indústria de la família. L'any 1911 es convertí en l'únic propietari d'aquesta empresa. Fou president de la Cambra de Comerç i Indústria i del Gremi de Fabricants. Va participar en la fundació del Banc de Sabadell, l'any 1881. Fou president de la Junta d'Administració de l'Escola Industrial i d'Arts i Oficis de Sabadell i de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, de la qual fou fundador a Sabadell. També va ser vocal de la Junta d'Aranzels i Valoracions del Regne."