Josep Baqués

Josep Baqués
Robert Baró
Gent nostra als carrers de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1995

"Josep Moix i Regàs Sabadell, 1898- Praga, 1973

Sindicalista i dirigent comunista.Teixidor d'ofici, fou el principal dirigent del Sindicat de la Indústria Tèxtil de Sabadell. Secretari de la Federació Local de Sindicats, va influir en la separació d'aquesta de la CNT. Durant la Guerra Civil va ingressar al PSUC i fou alcalde de Sabadell i director general de Treball de la Generalitat. L'abril de 1938 entrà en el govern de Negrín com a ministre de Treball. Acabada la Guerra Civil, l'any 1939, s'exilià i visqué a França, Mèxic i finalment s'instal·là a Praga. El 1949 fou elegit secretari general del PSUC i el 1956, president, càrrec que ocupà fins a la seva mort l'any 1973."