Miquel Carreras

Miquel Carreras
Elements d'història de Sabadell
Ajuntament de Sabadell
1932

"De 1841 a 1850 encara augmenta més aquest barri pels costats i en l'estat de 1850 trobem els carrers de Migdia, Serola (que és potser el de Mendizábal o el de la Travessia del Safareig), Sol i Travesia del Sol..." (p. 331)

Entre 1850 i 1859: "El barri segon va ésser afavorit de major creixença i en ell van iniciar-se els carrers de la travessia del Safareig [avui, Dr. Crehueras], Padilla [avui, Avellaneda], Mendizábal [avui, de l'Espirall]..." (p. 370)

"En aquest any [1855], a 1 de setembre, l'Ajuntament progressista d'Antoni Casanovas va fer aquella reforma, que dèiem, dels noms populars en els carrers nous i va imposar-hi els dels herois de la llibertat espanyola [...] I així es donaren els noms: [...] de Mendizábal al de la Font de l'Espirall;..." (p. 372)