Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Joaquín Costa, carrer de

  • Slide Animation
    Manuel Company (1884) Joaquín Costa Martínez

Joaquín Costa y Martínez (Montsó, 14 de setembre de 1846 - Graus, 8 de febrer de 1911). Polític, economista i historiador aragonès, màxim representant del moviment vuitcentista espanyol conegut com a Regeneracionisme, moviment que reflexionava sobre les causes de la decadència d'Espanya com a nació i propugnava una sèrie de reformes polítiques, econòmiques i socials per a la regeneració del país.


Historial toponímic

Costa (annexat el 1904 de St Pere de Terrassa), c.
Costa (27.5.1939), calle
Joaquín Costa (oct. 1960), calle
Joaquín Costa (30.10.1985)