Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Joan XXIII, passatge de

  • Slide Animation
    C. H. Conroy (C. H. Conroy) Joan XXII

Nom que adoptà el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli (Sotto il Monte, Bèrgam, 25 de novembre de 1881 - Roma, 3 de juny de 1963) quan fou elegit papa el 1958.

Tot just escollit, convocà un sínode a Roma i el Concili Vaticà II, que s'inicià el 1962. Va obrir l'Església Catòlica al diàleg amb altres confessions, afavorí les relacions entre cristians de diferents esglésies i mostrà la seva sensibilitat cap a la creixent consciència de les desigualtats i les injustícies presents en la humanitat. En el seu breu magisteri va escriure dues encícliques, Mater et Magistra (1961) i Pacem in terris (1963), que recullen l'esperit  del Concili Vaticà II d'obertura al món contemporani.


Historial toponímic

Papa Pío XI [parcial], calle
Joan XXIII (30.10.1985)