Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Joan Timoneda, plaça de

Joan Timoneda (València, 1518/20 - 1583). Escriptor i editor de prestigi. Va publicar molts plecs poètics i diversos cançoners que s'emmarquen dins la literatura popular, amb obres originals i alienes i altres d'estil tradicional. Entre els plecs poètics editats destaquen "Flor d'enamorats" i "Sarao de amor". A Timoneda es deu també la popularització del fet teatral, amb la incorporació de nous peronatges i de temes italianitzants. És autor de dues obres de teatre religiós, "L'Església militant" i "El castell d'Emaús", concebuts com a exaltació de l'Eucaristia i al servei de la Contrareforma, peces embrionàries del que serà l'acte sacramental. Com a editor i escriptor, Timoneda va ser sensible a les tendències i a les novetats literàries del seu temps i fou un propulsor de models narratius italians que recollí a "El buenaviso y portacuentos" i "El patrañuelo", vint-i-dues novel·letes curtes amb què Timoneda inaugurava aquest gènere que faria fortuna a la península.

Historial toponímic

Joan Timoneda (25.3.1987)