Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Joan Clavell, carrer de

Joan Clavell i Corominas (Sabadell, 31 de maig de 1913 - 1969). Mestre.

El 1940, per iniciativa pròpia, va obrir una escola de primària al barri del Poblenou, on acudien els infants de les masies i els ravals de la rodalia. Iniciada en condicions molt precàries, amb l'ajuda de la família aconseguí un nou local per establir-hi l'escola, fins que l'Ajuntament se'n va fer càrrec. El record de Joan Clavell perdurà durant molts anys entre els exalumnes i els veïns del barri.


Historial toponímic

Joan Clavell (25.10.1989)

+ Cites documentals i fonts