Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Jesús, carrer de

  • Slide Animation
    MB (8.11.2009) La raconada per on s'inicià el carrer de Jesús al segle XII, que ers coneguda com a cortal de na Burguesa
  • Slide Animation
    MB (25.10.1009) El carrer de Jesús a la cantonada amb el de Sant Antoni

S'inicià al segle XII per la banda de migdia, la raconada que ara mor rere el passeig de la Plaça Major, com a Cortal de na Burguesa. La banda nord no es començà a construir fins el segle següent, aprofitant els corrals de darrere les cases del que seria carrer de Manresa. Aquest nou tram de carrer fou conegut successivament com a carrer que va al portal de Terrassa, carrer d'en Botet, dels Casots, d'en Martines i dels Quatre Cantons. No va ser fins a mitjan segle XIX que es començà a conèixer com a carrer de Jesús. I encara durant la Guerra Civil, des del 6 de gener de 1937 es digué carrer d'en Margalef, fins al 1939, que tornà al nom antic de Jesús.

Historial toponímic

Cortal de na Burguesa (segle XII) [raconada sud]
Que va al Portal de Terrassa (segle XIV)
Botet (segle XV)
Casots [o Escasots] (segle XVI)
Martines (segle XVIII)
Quatre Cantons (1r quart del segle XIX)
Jesús (2n quart del segle XIX)
Margalef (6.1.1937)
Jesús (27.5.1939), calle
Jesús (30.20.1985)

+ Cites documentals i fonts