Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Jardí, carrer del

 • Slide Animation
  MB (6.12.2009) El despatx Sallarès, al carrer del Jardí
 • Slide Animation
  MB (6.12.2009) La casa natal de Joan Oliver, al núm 8 del carrer del Jardí
 • Slide Animation
  MB (6.12.2009) Majòliques de la façana del despatx Sallarès, "Sucesor de D. y C. Sallarés". Dolors Sallarès era la mare de Joan Oliver, Pere Quart
 • Slide Animation
  MB (6.12.2009) Baixos de la casa natal de Joan Oliver

Nom originat en el jardí de la casa familiar de Pere Oliver, avi de l'escriptor Joan Oliver, Pere Quart, i constructor de l'edifici dels porxos de la Rambla que avui coneixem com a Casal Pere Quart. L'immens jardí, circumdat per les propietats dels Oliver, ocupava l'espai interior de la gran illa que formaven la Rambla, el carrer de Lacy, el de Sallarès i Pla -aleshores, Argüelles- i el del Jardí, ja que el carrer de Narcís Giralt encara no s'havia obert. Joan Oliver, en fer memòria dels anys d'infantesa a Sabadell, recorda aquell "petit reialme", escenari dels seus jocs.

Historial toponímic

Jardins (2n quart del segle XIX)
Jardí (mitjan segle XIX)
Bèlgica (1918), c. de
Bélgica (27.5.1939), calle
Jardí (18.7.1979)

+ Cites documentals i fonts