Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Alegria, carrer de l'

Sentiment de goig viu que sovint es manifesta amb signes exteriors. El carrer de l'Alegria és un dels vials de la primera promoció d'habitatges de la Concòrdia, construïts per la Caixa de Sabadell, segons el projecte dels arquitectes Casulleras, Bracons i Vila de 1954. Els vials de la nova urbanització portaven noms de virtuts i colors.

Historial toponímic

Alegria (25.3.1987)