Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Alcubierre, carrer d'

Serra de l'Aragó, a l'àrida comarca dels Monegres, que separa les conques fluvials del Flumen i l'Alcanadre al nord-est, i del Gállego i l'Ebre al sud-oest. Format per plataformes escalonades, la serra culmina al pic de San Caprasio, de 811 m, i al Monte Oscuro, de 822 m. La serra d'Alcubierre va ser un dels escenaris en què s'estabilitzà el front d'Aragó durant la Guerra Civil espanyola. * * * El carrer d'Alcubierre es troba situat a la Plana del Pintor, en una zona de carrers amb noms de serres i muntanyes.

Historial toponímic

Alcubierre (10.10.1958), calle
Alcubierre (30.10.1985)