Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Albufera, carrer de l'

Llac litoral situat al sud del terme municipal de València, separat del mar per un estret braç de sorra amb dunes, anomenat Devesa, que s'obre a mar obert per les goles del Perelló i el Perellonet, i modernament per la gola del Pujol oberta artificialment el 1953. L'estany es va originar gràcies als al·luvions dipositats pel Túria i el Xúquer, que van afavorir la formació del cordó sorrenc que l'aïlla del mar. L'Albufera i els seus aiguamolls van donar lloc a una peculiar forma de vida basada en el conreu de l'arròs, la pesca i la cria d'anguiles, l'habitatge amb la barraca i la gastronomia de l'arròs i l'allipebre. Per tal de preservar aquest espai natural i evitar-ne la degradació, el 1986 es va crear el Parc Natural de l'Albufera. * * * El carrer de l'Albufera forma part d'una zona de carrers de Torre-romeu amb noms d'estanys i pantans.

Historial toponímic

Albufera (9.12.1965), calle
Albufera (30.10.1985)