Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Alberto Lavera, plaça d'

  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) pl. d'Alberto Lavera
  • Slide Animation
    Juanma Peláez (2005) pl. d'Alberto Lavera

Alberto Lavera Rey (Sabadell, 1980 - 1999). Monitor d'esplai i activista veïnal del Poblenou de la Salut, que va participar intensament en les activitats comunitàries del barri, dins i fora de les aules.


Historial toponímic

Alberto Lavera (30.4.2003)