Índex de carrers:              A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Advocacia, plaça de l'

Professió dels qui defensen en un judici la causa d'una de les parts litigants.

Historial toponímic

Advocacia (23.12.2005)