Denominacions populars no incloses en el nomenclàtor

Carrer dels Gitanos: carrer d’en Font

Carrer Fondo: carrer de Sant Cugat.

Carrer de les Rodes: carrer del Dr. Xercavins

La Riereta: ronda de Ponent

Gran Via: carrers de Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch, Latorre, Marquès de Comillas, Alfons Sala, Brujas, Vidal, Batllevell, Antoni Forrellad, Comte d’Urgell, Alcalde Ribé, Berenguer el Gran i avinguda d’Estrasburg

Eix Macià: avinguda de Francesc Macià

El  Corraló: carrer de Manaut

 

Altres

En el cas del raval de Dins i el raval de Fora, la forma raval és la part genèrica del nom. Per això s’escriu amb minúscula.

Carrer de la Rosa: al segle XII era carrer d’en Rossa. L’any 1979, en normalitzar els noms de les vies urbanes, es va canviar calle del Doctor Sardá y Salvany per carrer de la Rosa, per reflectir l’evolució popular del nom.

Carrer de les Valls: nominat així, sabent que és una deformació popular d’els valls.

Carrer de les Paus: la pronúncia popular era carrer de les Passes, del nom que figurava a la placa: calle de las Paces, traducció des del 1939 del carrer de les Paus.

Els carrers de la Riera Alta i la Riera Baixa (que fan referència a la riera de Sobarber) són a tocar del carrer de Riera Villaret dedicat al doctor Antoni Riera i Villaret.

 

Quants tipus de via hi ha a la ciutat?


       
 
avinguda
23
 
 
baixada
2
 
 
bosc
1
 
 
carrer
937
 
 
camí
8
 
 
carretera
8
 
 
illa
6
 
 
jardí
5
 
 
jardinets
1
 
 
mirador
1
 
 
parc
12
 
 
pujada
1
 
 
passeig
24
 
 
polígon
1
 
 
plaça
224
 
 
paratge
1
 
 
passatge
81
 
 
raval
3
 
 
rambla
1
 
 
ronda
15
 
 
rotonda
2
 
 
travessia
3
 
 
via
6
 
 
 
 
 

 

 

Tipus de via                   Quants n'hi ha a la ciutat?


         
   
avinguda
23
 
   
baixada
2
 
   
bosc
1
 
   
carrer
937
 
   
camí
8
 
   
carretera
8
 
   
illa
6
 
   
jardí
5
 
   
jardinets
1
 
   
mirador
1
 
   
parc
12
 
   
pujada
1
 
   
passeig
24
 
   
polígon
1
 
   
plaça
224
 
   
paratge
1
 
   
passatge
81
 
   
raval
3
 
   
rambla
1
 
   
ronda
15
 
   
rotonda
2
 
   
travessia
3
 
   
via
6
 
   
 
 
 

 

Qüestions lingüístiques

 

Els noms de les vies urbanes tenen una única forma oficial. Per exemple: carrer de Calderón / calle de las Tres Creus.

La part genèrica del nom de les vies urbanes s'escriu amb minúscula, llevat que es trobi després d'un punt o a inici de línia. Per exemple: avinguda de Francesc Macià.

Es recomana escriure sencers els noms de les vies urbanes. Si cal escriure l’abreviatura de la part genèrica, s’ha d’acabar amb un punt. Per exemple: pg. de la Plaça Major. (En el cas de carrer, també es podria escriure amb una barra. Per exemple: c/ de la Salut.)

Les abreviatures de la part genèrica del nom de les vies urbanes de Sabadell són les següents:

avinguda av.
baixada bda.
carrer c., c/
carretera ctra.
jardinets jnets.
mirador mdor.
paratge prtge.
passatge ptge.
passeig pg.
plaça pl.
polígon pol.
pujada pda.
rambla rbla.
ronda rda.
rotonda rtda.
travessia trv.
   

Ús de la preposició de en les vies urbanes

Entre la denominació genèrica d'una via pública (carrer, plaça, etc.) i la denominació específica (Pau Claris, Catalunya, etc.) hi ha d'haver la preposició de i, si escau, l'article, encara que aquestes partícules s'ometin en la parla col·loquial. Per exemple: plaça de l'Àngel, paratge de Silvestre Romeu

Ara bé, quan la denominació específica és un adjectiu com Florit, no s'hi posa ni preposició ni article. Per exemple: carrer Florit, illa Digna

En les adreces que s'escriuen amb la designació genèrica de la via urbana abreujada és possible, si es vol reduir l'espai que ocupen, suprimir la preposició i l'article. Per exemple: rda. de Collsalarca o rda. Collsalarca.

Gràcies per la teva col·laboració

Si vols col·laborar en el web del nomenclàtor dels carrers de Sabadell, pots enviar-nos una foto del teu carrer o plaça per publicar en la fitxa del carrer corresponent.

Les fotografies es publicaran acompanyades del nom de l'autor o autora.

 

Els camps amb asterisc(*) són obligatoris.

 

mckkgool